Compounds

Ett compoundbatteri består av flera mindre enheter som bildar ett stort batteri.
Som regel har en compound endast en tändning, när produkten blir större än 4 kilo krut krävs det 2 tändningar.
Är du utbildad med tillstånd är det dock möjligt att avfyra compounds upp till 6 kilo krut med endast en tändning!

Visar alla 29 resultat